【Tuyển gấp】

【Tuyển gấp】
Tuyển dụng dài hạn
・Nơi làm việc:Chiba,Ymanashi
・Mô tả công việc:Trồng rau、Trồng Cà chua Trong nhà kính
・Lương giờ: 1000y/h (Vì tăng ca nhiều,thu nhập hàng năm khoảng 2,5 triệu yên)
・Thời gian làm việc: 8:00-17:00,(7.5h) Làm thêm giờ trung bình 30 giờ
・Dài hạn
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:Hãy đăng ký làm bạn và gửi tin nhắn cho chúng tôi.
【急募】
長期採用
・就業場所:千葉、山梨
・仕事内容:ハウス内での野菜、花栽培
・時給:1000円 残業が多い為年収250万くらいになる見込み
・ 勤務時間:8:00-17:00(7.5h)、残業月平均30時間
・ 働く期間:長期
・要件:特定技能
・ 連絡先:友達申請をして、こちらにメッセージをください。

【Tuyển gấp】

【Tuyển gấp】
Tuyển dụng dài hạn/Tuyển dụng ngắn hạn
・Nơi làm việc:Chiba,Ymanashi,Nagano
・Mô tả công việc:Trồng rau、Trồng Cà chua Trong nhà kính
・Lương giờ: 1000y/h (Vì tăng ca nhiều,thu nhập hàng năm khoảng 2,5 triệu yên)
・Thời gian làm việc: 8:00-17:00,(7.5h) Làm thêm giờ trung bình 30 giờ
・Dài hạn
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:Hãy đăng ký làm bạn và gửi tin nhắn cho chúng tôi.
【急募】
長期採用/短期採用
・就業場所:千葉、山梨、長野
・仕事内容:ハウス内での野菜、花栽培
・時給:1000円 残業が多い為年収250万くらいになる見込み
・ 勤務時間:8:00-17:00(7.5h)、残業月平均30時間
・ 働く期間:長期
・要件:特定技能
・ 連絡先:友達申請をして、こちらにメッセージをください。

【Tuyển gấp】

【Tuyển gấp】
Tuyển dụng dài hạn/Tuyển dụng ngắn hạn
・Nơi làm việc:Chiba,Ymanashi,Nagano
・Mô tả công việc:Trồng rau、Trồng Cà chua Trong nhà kính
・Lương giờ: 1000y/h (Vì tăng ca nhiều,thu nhập hàng năm khoảng 2,5 triệu yên)
・Thời gian làm việc: 8:00-17:00,(7.5h) Làm thêm giờ trung bình 30 giờ
・Dài hạn
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
Cũng có thể với messenger
【急募】
長期採用/短期採用
・就業場所:千葉、山梨、長野
・仕事内容:ハウス内での野菜、花栽培
・時給:1000円 残業が多い為年収250万くらいになる見込み
・ 勤務時間:8:00-17:00(7.5h)、残業月平均30時間
・ 働く期間:長期
・要件:特定技能
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。

【Tuyển gấp】

【Tuyển gấp】
Tuyển dụng dài hạn/Tuyển dụng ngắn hạn
・Nơi làm việc:Chiba,Ymanashi,Nagano
・Mô tả công việc:Trồng rau、Trồng Cà chua Trong nhà kính
・Lương giờ: 1000y/h (Vì tăng ca nhiều,thu nhập hàng năm khoảng 2,5 triệu yên)
・Thời gian làm việc: 8:00-17:00,(7.5h) Làm thêm giờ trung bình 30 giờ
・Dài hạn
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
Cũng có thể với messenger
【急募】
長期採用/短期採用
・就業場所:千葉、山梨、長野
・仕事内容:ハウス内での野菜、花栽培
・時給:1000円 残業が多い為年収250万くらいになる見込み
・ 勤務時間:8:00-17:00(7.5h)、残業月平均30時間
・ 働く期間:長期
・要件:特定技能
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。

Tuyển dụng dài hạn

Tuyển dụng dài hạn
・ Một dự án hoàn hảo cho những người muốn kiếm tiền
・Nơi làm việc:Miyagi
・Mô tả công việc:Đóng tàu, đánh cá, xây dựng
・ Lương tháng \150,000 đến \200,000 + tăng ca (tiền nhà và điện nước đều do công ty chịu)
・Thời gian làm việc:Phụ thuộc vào loại công việc
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
Cũng có thể với messenger
長期採用
・お金を稼ぎたい人にピッタリな案件
・就業場所:宮城県
・仕事内容:造船、漁業、建設
・月給 15万から20万 +残業代 (家賃・光熱費 すべて会社負担)
・ 勤務時間:職種による
・ 働く期間:長期
・要件:特定技能
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。

Tuyển dụng dài hạn 20220308

Tuyển dụng dài hạn
・ Một dự án hoàn hảo cho những người muốn kiếm tiền
・Nơi làm việc:Miyagi
・Mô tả công việc:Đóng tàu, đánh cá, xây dựng
・ Lương tháng \150,000 đến \200,000 + tăng ca (tiền nhà và điện nước đều do công ty chịu)
・Thời gian làm việc:Phụ thuộc vào loại công việc
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
Cũng có thể với messenger

長期採用
・お金を稼ぎたい人にピッタリな案件
・就業場所:宮城県
・仕事内容:造船、漁業、建設
・月給 15万から20万 +残業代 (家賃・光熱費 すべて会社負担)
・ 勤務時間:職種による
・ 働く期間:長期
・要件:特定技能
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。

【Tuyển gấp】20220308

【Tuyển gấp】
Tuyển dụng dài hạn/Tuyển dụng ngắn hạn
・Nơi làm việc:Chiba,Ymanashi,Nagano
・Mô tả công việc:Trồng rau、Trồng Cà chua Trong nhà kính
・Lương giờ: 1200y/h
・Thời gian làm việc: 8:00-17:00,(7.5h) Làm thêm giờ trung bình 30 giờ
・Dài hạn/ngắn hạn
・Yêu cầu:Tokuteigino Có thể đi làm từ tháng 4
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
Cũng có thể với messenger
【急募】
長期採用/短期採用
・就業場所:千葉、山梨、長野
・仕事内容:ハウス内での野菜、花栽培
・時給:1200円
・ 勤務時間:8:00-17:00(7.5h)、残業月平均30時間
・ 働く期間:長期/短期
・要件:特定技能 4月から働けること
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。

【Tuyển gấp】【急募】

【Tuyển gấp】
Tuyển dụng dài hạn/Tuyển dụng ngắn hạn
・Nơi làm việc:Chiba
・Mô tả công việc:Trồng rau、Trồng Cà chua Trong nhà kính
・Lương giờ: 1200y/h
・Thời gian làm việc: 8:00-17:00,(7.5h) Làm thêm giờ trung bình 30 giờ
・Dài hạn/ngắn hạn
・Yêu cầu:Tokuteigino Có thể đi làm từ tháng 4
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45

Cũng có thể với messenger

【急募】
長期採用/短期採用
・就業場所:千葉
・仕事内容:ハウス内での野菜、花栽培
・時給:1200円
・ 勤務時間:8:00-17:00(7.5h)、残業月平均30時間
・ 働く期間:長期/短期
・要件:特定技能 4月から働けること
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。

Tuyển dụng dài hạn/Tuyển dụng ngắn hạn

Tuyển dụng dài hạn/Tuyển dụng ngắn hạn
・Nơi làm việc:Hokkaido,Yamanashi,Okayama,Fukushima
・Mô tả công việc:Trồng rau、Trồng Cà chua Trong nhà kính
・Lương giờ: 1000y/h,1100y/h
・Thời gian làm việc: 8:00-17:00,(7.5h) Làm thêm giờ trung bình 30 giờ
・Dài hạn/ngắn hạn
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
Cũng có thể với messenger
長期採用/短期採用
・就業場所:北海道,山梨,岡山,福島
・仕事内容:ハウス内での野菜、花栽培
・時給:1000円,1100円
・ 勤務時間:8:00-17:00(7.5h)、残業月平均30時間
・ 働く期間:長期/短期
・要件:特定技能
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。

Tuyển dụng dài hạn

Tuyển dụng dài hạn
・ Một dự án hoàn hảo cho những người muốn kiếm tiền
・Nơi làm việc:Miyagi
・Mô tả công việc:Đóng tàu, đánh cá, xây dựng
・ Lương tháng \150,000 đến \200,000 + tăng ca (tiền nhà và điện nước đều do công ty chịu)
・Thời gian làm việc:Phụ thuộc vào loại công việc
・Yêu cầu:Tokuteigino
・Liên hệ:070-4101-6347(risaki,080-2245-7983(Phuong),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
Cũng có thể với messenger
長期採用
・お金を稼ぎたい人にピッタリな案件
・就業場所:宮城県
・仕事内容:造船、漁業、建設
・月給 15万から20万 +残業代 (家賃・光熱費 すべて会社負担)
・ 勤務時間:職種による
・ 働く期間:長期
・要件:特定技能
・ 連絡先:070-4101-6347(りさき)080-2245-7983(フォン),0476-42-6880(CIN) 8:30-17:45
メッセージでも受け付けてます。